Fundacja Ardente Sole

Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej „Ardente Sole” narodziła się z potrzeby krzewienia, prezentowania i upowszechniania sztuki tańca dawnego i kultury dworskiej.

Założona w 1998 roku w Krakowie przez Romanę Agnel (choreografa, pedagoga, tancerkę), zajmuje się głównie stwarzaniem warunków dla rozwoju baletu dworskiego, inicjując i wspierając organizowanie oraz rozpowszechnianie wydarzeń związanych z kulturą wieków dawnych.

Istotne miejsce w działalności Fundacji zajmuje promocja tradycji i kultury polskiej.

Fundacja umożliwia również wymianę doświadczeń pomiędzy artystami polskimi i zagranicznymi, zainteresowanymi tańcami historycznymi oraz popularyzuje wiedzę o sztuce i kulturze dworskiej.

Realizując programy prezentujące dawne tańce polskie i europejskie w przekroju czasowym od Średniowiecza do Współczesności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, które podobnie jak ona działają w celu rozpowszechniania i promocji tańców historycznych i kultury dworskiej.

Dzięki szerokiemu gronu partnerów oraz współpracowników Fundacja od momentu powstania zorganizowała dziesiątki wydarzeń kulturalnych. Były to liczne spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, kursy i wystawy. Organizowane przedsięwzięcia odbywały się zarówno w Krakowie, w kraju, jak i za granicą.

Największym wydarzeniem współorganizowanym przez Fundację „Ardente Sole” jest Festiwal Tańców Dworskich. Festiwal powstał w 2000 roku z inicjatywy Romany Agnel i zaliczony został do grona wydarzeń związanych z nadaniem Krakowowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Od tej pory odbywa się cyklicznie na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie.

Jednak główną ideą przyświecającą założycielom Fundacji było stworzenie możliwie jak najlepszych warunków pracy Baletowi Dworskiemu „Ardente Sole”. Zespół w uznaniu za całokształt działalności artystycznej oraz podnoszenie rangi polskiego tańca dworskiego na terenie kraju i za granicą, został od 1 września 2006 roku powołany pod nazwą Balet Dworski „Cracovia Danza”, jako Miejska Instytucja Kultury w Krakowie.

Aktualnie działalność Fundacji „Ardente Sole” skupia się na wspieraniu, współorganizacji oraz promocji wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczy Balet Dworski „Cracovia Danza”.


All rights reserved. Reprinting, copying, shortening, publishing the texts (or their fragments) and/or photographs published on this website in other
media or Internet services requires the permission of the portal's editorial office.